İşyeri Hekimi Dr. İbrahim Alper Keskin
Batı Kampüs Doktoru Dr. Gülden Karataş
İşyeri Hekimi Dr. Hakan Bilgen
Klinik Psikolog Simge Şahin
Klinik Psikolog Merve Ekici
Klinik Psikolog Ayşegül Yücel
Klinik Psikolog Nurdan Çakı
Sağlık Memuru Salim Gezenler
Sağlık Memuru Sezgin Şafak
Hemşire Gülhan Demirtaş
Sağlık Memuru Hasan baddal
Sağlık Memuru Adnan Ünaldı
Sağlık Memuru Ali İhsan Erkan
Sağlık Memuru Hasan Kurtarıcı
Sağlık Memuru Fatih May
Tıbbi Sekreter Ecem Uçar
Tıbbi Sekreter İrem Kanlıkılıçer
Personel İlker Üngör

Simge Şahin, Klinik Psikolog

2006’da Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi’nden, 2011’ de Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştu. 2013 yılında Durham Üniversitesi Gelişimsel Kognitif Nörobilim alanındaki uzmanlığının ardından 2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji uzmanlığını almıştır. Klinik Psikoloji uzmanlığının uygulama ayağında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Yetişkin Psikiyatri Polikliniği, Yetişkin Kapalı Psikiyatri Servisi ve Alkol ve Madde Bağımlılığı Servisi’nde görev almıştır. 2010-2017 yılları arasında nörobilim ve psikoloji alanlarında yürütülen çeşitli araştırmalarda Araştırma Asistanı olarak yer almakla birlikte, 2016’dan bu yana ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmalarını yürütmektedir.

Zeynep Ünal, Klinik Psikolog

2017 yılında Sabancı Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca Çapa Hastanesi Konsültasyon Liyezon Bölümü’nde ve özel bir klinikte staj yapmış ve toplumsal duyarlılık projelerinde gönüllü olarak çalışmalara katılmıştır. 2019 yılında Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı’ndan mezun olarak uzmanlığını almıştır. Yüksek lisans mezuniyetinin ardından özel klinik, eğitim merkezi ve psikolojik destek/psikoterapi hizmeti veren vakıf gibi kuruluşlarda eğitim düzenlemelerinde eğitmen psikolog olarak görev almış, psiko-sosyal müdahale kapsamında grup çalışmaları yürütmüş ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir. 2021 yılından itibaren KUPTEM bünyesinde bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir.

Elifnaz Ünsal, Klinik Psikolog

2020 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Uzmanlığını, 2023 yılında Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji programını tamamlayarak almıştır. Lisans eğitimi boyunca Bilkent, ODTÜ, Hacettepe ve Başkent üniversitelerinin klinik psikoloji ve gelişim psikolojisi laboratuvarlarında çeşitli araştırmalarda araştırma asistanı olarak görev almıştır. Lisans döneminde uygulamalı eğitimini şizofreni tanısı almış bireylerin sosyal becerilerini artırmayı ve şizofreni damgasını azaltmayı amaçlayan bir dernekte tamamladı. Uzmanlık eğitimi sırasında Koç Üniversitesi Hastanesi’nin Konsültasyon Liyezon Bölümü’nde ve psikiyatri kliniğinde ve Erenköy Ruh Ve Sinir Hastaliklari Eğitim Ve Araştirma Hastanesi’nde klinik stajlarını tamamlamıştır. 2022-2023 yıllarında özel bir klinik tarafından yürütülen öğrenci destek projesi kapsamında öğrencilere psikoterapi hizmeti sağlamıştır. Güncel olarak KUPTEM’de bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir.

Zeynep Ünal, Klinik Psikolog

2017 yılında Sabancı Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca Çapa Hastanesi Konsültasyon Liyezon Bölümü’nde ve özel bir klinikte staj yapmış ve toplumsal duyarlılık projelerinde gönüllü olarak çalışmalara katılmıştır. 2019 yılında Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı’ndan mezun olarak uzmanlığını almıştır. Yüksek lisans mezuniyetinin ardından özel klinik, eğitim merkezi ve psikolojik destek/psikoterapi hizmeti veren vakıf gibi kuruluşlarda eğitim düzenlemelerinde eğitmen psikolog olarak görev almış, psiko-sosyal müdahale kapsamında grup çalışmaları yürütmüş ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir. 2021 yılından itibaren KUPTEM bünyesinde bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir.