Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi, Üniversite kampüsünün yurtlar bölgesinde yer alan iki katlı binasında hizmet vermektedir. Bu merkezdeki sağlık hizmetleri 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren V.K.V. Amerikan Hastanesi tarafından yeniden organize edilmiştir.

Sağlık Merkezi’nin V.K.V. Amerikan Hastanesi tarafından oluşturulan yeni tıbbi kadrosunda 5 Hekim, 1 Hemşire, 7 Sağlık Memuru yer almaktadır. Sağlık Merkezi’nde çalışan tüm tıbbi kadro kampüsteki nüfusun sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip, alanında uzman ve deneyimli kişiler olmanın yanında, V.K.V. Amerikan Hastanesi tarafından sürekli ve düzenli olarak hizmet içi eğitim programlarına alınan elemanlardır. Bu organizasyon kapsamında Ana Kampüs Sağlık Merkezi ve Batı Kampüsü Sağlık Merkezlerinde gündüzleri Sorumlu Hekim, geceleri ise Nöbetçi Hekim tarafından dönüşümlü olarak poliklinik hizmeti sunulmaktadır. Ana Kampüs Sağlık Merkezi’nin giriş katında, hastalara poliklinik hizmetlerinin verildiği Poliklinik Odası, acil durumlarda (travma, düşme, miyokard enfarktüsü vb.) hastalara ilk müdahalenin yapıldığı Acil Müdahale Odası, muayene edilen ve ilk müdahalesi yapılan hastaların müşahede ve tedavilerinin devam ettirildiği Yataklı Tedavi Üniteleri ve 1. basamak sağlık hizmetleri sunan merkezlerde yapılabilen tüm tetkik ve tahlilleri yapabilme olanağına sahip bir Laboratuvar yer almaktadır.

Sağlık Merkezi’ne müracaat eden hastalara yapılan fizik muayenelerinin ve tetkiklerinin sonucuna göre hekim tarafından gerekli hallerde reçete düzenlenebilir, tedavilerine Sağlık Merkezi’nde başlanabilir ve gerekli görülen hallerde ileri tetkik ve tedavi amacıyla başka bir sağlık kuruluşuna ambulansla sevki yapılabilir. Ayrıca Sağlık Merkezi’ne danışmanlık hizmeti almak amacıyla da başvuruda bulunulabilir. Koç Üniversitesi’ne kayıtlı tüm öğrenciler ve üniversite çalışanları bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilirler.

   Sağlık Merkezi’nin öncelikli amacı öğrencileri ve çalışanları hastalıklardan korumak, kazaları önlemek, sağlık bilincini yükseltmek ve sağlıklı yaşam tarzını benimsetmektir. Buradaki hedef, öğrencilerin ve çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı olmalarını sağlamak için onlara sürekli ve kaliteli tıbbı bakım sunmak, akademik yıl boyunca sağlık sorunları nedeniyle eğitimlerine ya da çalışmalarına ara vermelerini önlemektir.