Koç Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi (KUPTEM)

Hakkımızda

KUPTEM, Koç Üniversitesi öğrencileri için, Koç Üniversitesi Hastanesi ve Amerikan Hastanesi işbirliği ile psikoterapi, psikiyatrik değerlendirme ve tedavi hizmetleri vermektedir.

Çeşitli yaklaşımlarla ortalama 8-12 seans bireysel psikoterapi hizmeti verilmekte, bununla birlikte çalışma şekli ve süresi ihtiyaca göre kararlaştırılmaktadır. KUPTEM’de tüm hizmetler ücretsizdir.

Bulundukları kampüse göre Hemşirelik Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrencileri Koç Üniversitesi Hastanesi’nde de hizmet alabilmektedir.

Gizlilik

Psikoterapi veya psikolojik danışmanlık sürecinize başlamadan önce sizi daha iyi tanıyabilmek, süreç içerisinde de genel durum değerlendirmesi yapılabilmesi amacıyla bir takım psikolojik testler uygulanabilir. Bu testlerin bazıları, sadece sizin o anki iç dünyanızı daha iyi anlayabilmek amacıyla yapılan kişisel testlerdir. Bazıları ise kişisel olmayıp, genel öğrenci profilini anlayabilmek amacıyla isim bakılmaksızın istatistiksel olarak analiz edilip, akademik amaçlı kullanılabilir.

Sizinle ilgili bilgiler, sizin onayınız olmadan servis dışından kimseyle paylaşılmayacaktır. Sizinle ilgili bilgiler sadece sizin veya bir başkasının zarar görmesi veya hayati tehlike altında olması durumunda ilgili kişilere iletilebilir. Bu koşullar altında, başka birisine bilgi verilmeden önce sizinle irtibata geçilmeye çalışılır.

Psikologunuz, kimliğinizi saklı tutarak, danışmak amacıyla, bilgilerinizi KUPTEM’deki meslektaşları ile paylaşabilir

Başvuru

Randevu almak için kuptem@ku.edu.tr adresine e-posta göndermeniz yeterli olacaktır*. Gönderdiğiniz e-postada gelebileceğiniz gün ve saatleri de yazarsanız size en yakın zamana randevu verebilmemiz kolaylaşacaktır.

Terapi sürecinin sıklığı ve şekli ön görüşmeden sonra kişinin ihtiyacına göre belirlenir. Sürecin verimli ilerlemesi kişinin isteği, istikrarlı emeği ve aktif katılımı ile mümkündür. Görüşmeye en geç 24 saat önceden haber verilmeden, toplam 2 kez gelinmeyen durumlarda, kişinin terapi sürecini sonlandırmak istediği varsayılır. İhtiyaç duyulduğunda yeniden başvurulması gerekecektir. Danışanlar gerekli durumlarda psikolojik danışmanlık hizmeti veren KURES bölümüne yönlendirilmektedir.

*KUPTEM’e başvuracak kişilerin Koç Üniversitesi lisans veya lisansüstü öğrencisi olmaları gerekmektedir.

Acil durumlar

KUPTEM’de randevu sistemi ile çalışılmaktadır. Acil durumlarda ise, dahili 1100 numarasından Rumelifeneri Kampüsü ve Batı Kampüs içinde 7 gün 24 saat hizmet veren sağlık merkezi personeline ulaşabilirsiniz.

Ekibimiz

KUPTEM ekibi direktörü Doç. Dr. Hale Yapıcı Eser’dir. KUPTEM Rumelifeneri ekibinde 3 tam zamanlı,1 yarı zamanlı uzman klinik psikolog, 1 yarı zamanlı psikolog ve 3 yarı zamanlı psikiyatrist bulunmaktadır.

Uzmanlarımız

Rumelifeneri Kampüsü

Simge Şahin, Klinik Psikolog
2006'da Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi'nden, 2011’ de Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olmuştu. 2013 yılında Durham Üniversitesi Gelişimsel Kognitif Nörobilim alanındaki uzmanlığının ardından 2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji uzmanlığını almıştır. Klinik Psikoloji uzmanlığının uygulama ayağında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Yetişkin Psikiyatri Polikliniği, Yetişkin Kapalı Psikiyatri Servisi ve Alkol ve Madde Bağımlılığı Servisi'nde görev almıştır. 2010-2017 yılları arasında nörobilim ve psikoloji alanlarında yürütülen çeşitli araştırmalarda Araştırma Asistanı olarak yer almakla birlikte, 2016'dan bu yana ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmalarını yürütmektedir.
Zeynep Ünal, Klinik Psikolog
2017 yılında Sabancı Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca Çapa Hastanesi Konsültasyon Liyezon Bölümü’nde ve özel bir klinikte staj yapmış ve toplumsal duyarlılık projelerinde gönüllü olarak çalışmalara katılmıştır. 2019 yılında Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı’ndan mezun olarak uzmanlığını almıştır. Yüksek lisans mezuniyetinin ardından özel klinik, eğitim merkezi ve psikolojik destek/psikoterapi hizmeti veren vakıf gibi kuruluşlarda eğitim düzenlemelerinde eğitmen psikolog olarak görev almış, psiko-sosyal müdahale kapsamında grup çalışmaları yürütmüş ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir. 2021 yılından itibaren KUPTEM bünyesinde bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir.
Elifnaz Ünsal, Klinik Psikolog
2020 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Uzmanlığını, 2023 yılında Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji programını tamamlayarak almıştır. Lisans eğitimi boyunca Bilkent, ODTÜ, Hacettepe ve Başkent üniversitelerinin klinik psikoloji ve gelişim psikolojisi laboratuvarlarında çeşitli araştırmalarda araştırma asistanı olarak görev almıştır. Lisans döneminde uygulamalı eğitimini şizofreni tanısı almış bireylerin sosyal becerilerini artırmayı ve şizofreni damgasını azaltmayı amaçlayan bir dernekte tamamladı. Uzmanlık eğitimi sırasında Koç Üniversitesi Hastanesi’nin Konsültasyon Liyezon Bölümü’nde ve psikiyatri kliniğinde ve Erenköy Ruh Ve Sinir Hastaliklari Eğitim Ve Araştirma Hastanesi’nde klinik stajlarını tamamlamıştır. 2022-2023 yıllarında özel bir klinik tarafından yürütülen öğrenci destek projesi kapsamında öğrencilere psikoterapi hizmeti sağlamıştır. Güncel olarak KUPTEM’de bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir.

Koç Hastanesi Kampüsü

Nazlı Didar Şimşek, Klinik Psikolog
2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisansüstü eğitimini 2019 yılında Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Eğitiminin uygulama kısmında 10 ay boyunca süpervizyon eşliğinde Arel Üniversitesi Psikolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde psikoterapi uyguladı. Eğitim süresince Amerikan Hastanesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve özel bir psikoterapi merkezinde stajlarını tamamladı. 2017 yılından bu yana Koç Üniversitesi Hastanesi’nde çalışmaktadır. 2021 yılı itibariyle Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yetişkin psikiyatri biriminde ve KUPTEM (Koç Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi) içerisinde psikoterapi hizmeti vermektedir
İlayda Bağatur, Psikolog
Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans döneminde Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel bir klinik bünyesinde asistan psikolog olarak görev almış, hem çocuk ve ergenlerle hem de yetişkinlerle süpervizyon kapsamında gönüllü çalışmalarda bulunmuştur. Lisans dönemi ve sonrası World Human Relief, KAÇUV ve Nirengi Derneği gibi farklı sivil toplum kuruluşları bünyesinde travma ve afet psikolojisi üzerine proje kapsamında saha çalışmalarına katılmıştır. 2019 yılından itibaren Koç Üniversitesi Hastanesi’nde psikolog olarak görev yapmaktadır.

Psikiyatristler

Dr. Hale Yapıcı Eser, Psikiyatrist
Dr. Hale Yapıcı Eser, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. 2002’de Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden, 2008‘de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Psikiyatri uzmanlığı eğitimini 2008-2013 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda tamamladı. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi MD-PHD programı kapsamında başladığı Nörobilim doktora programını 2006-2013 yılları arasında tamamlayarak bilim doktoru ünvanı almaya hak kazandı. Temmuz 2013- Eylül 2015 tarihleri arasında Çankırı Devlet Hastanesi’nde devlet mecburi hizmet yükümlülüğü nedeni ile psikiyatri uzmanı olarak çalıştı. 2011’de Danimarka’da bulunan Kopenhag Üniversitesi Biyolojik Psikiyatri Enstitüsü’nde psikiyatrik genetik üzerine, 2012’de Harvard Üniversitesi McLean Hastanesi’nde psikotik bozukluklar bölümü ve 2016’da aynı üniversitede depresyon, anksiyete ve stres araştırmaları merkezinde araştırmalarda bulundu. Ekim 2015’den beri Koç Üniversitesi Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Koç Üniversitesi Nörobilim Doktora Programı eş koordinatörü ve KUTTAM yönetim kurulu üyesidir. Psikiyatrik bozuklukların nörobiyolojisi ve fenomenolojisi konularında araştırmalar yürütmektedir. Ana ilgi alanları, stresle ilişkili bozukluklar, anksiyete bozuklukları, duygudurum bozuklukları, nörolojik bozukluklara eşlik eden psikiyatrik bozukluklar ile obezite ve endokrinolojik hastalıklara eşlik eden psikiyatrik bozukluklardır. Bilişsel davranışçı terapi uygulamaktadır.
Dr. Aslı Ercan Doğan, Psikiyatrist
Dr. Aslı Ercan Doğan asistanlığı sırasında 2012 yılında İsviçre Cenevre Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Bölümünde 4 ay süre ile Klinik EEG eğitimi aldı. 2016-2019 yılları arasında ABD Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim hastanelerinden McLean Hastanesi, Psikotik Bozukluklar bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2017 yılında ABD Harvard T.H Chan Public Health School`da 1 yıl süreyle “Principles and Practice of Clinical Trials” eğitim programını tamamladı. 2018 yılından bu yana bu programın eğiticileri arasındadır. 2018 yılında TÜBİTAK 2219 doktora sonrası yurtdışı araştırma bursu almaya hak kazandı.
Dr. Şevin Hun Şenol, Psikiyatrist
Dr. Şevin Hun Şenol Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesin’den Tam Burslu olarak mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda 2017’de tamamlamıştır. Devlet hizmet yükümlülüğünü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamış, İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde uzman doktor olarak görev yapmıştır. 2021 yılından itibaren Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde uzman doktor olarak çalışmaktadır.Asistanlık eğitimi sırasında çok merkezli uluslararası Faz 3 Klinik Araştırmada yardımcı araştırmacı olarak yer almıştır. 2015 yılında Avrupa Psikiyatri Asistanları Federasyonu bursu ile Groningen Üniversitesi (Hollanda) Geriatrik Psikiyatri Ünitesi’nde gözlemci olarak bulunmuştur. 2017-2018 arasında İlişki Pusulası Aile çalışmaları Enstitüsü’nün yürüttüğü teorik eğitim ve supervizyonları tamamlayıp “Aile ve İlişki Terapisti” unvanı almıştır. İngiliz Psikiyari Birliği’nin faaliyetleri kapsamında CAPE programına katılmış, 2019 yılında East London NHS Foundation Trust Psikiyatri Biriminde gözlemci olarak bulunmuş ve ECNP’nin Oxford’da düzenlediği Psikofarmakoloji Okulu’na Türkiye’yi temsil eden genç araştırmacılardan biri olarak seçilmiştir. 2019 yılında Türkiye Psikiyatri Derneği’nin düzenlediği sınav ile Psikiyatri Yeterlik belgesi almıştır. Türk Psikiyatri Dergisi ve Klinik Psikiyatri Dergisi hakemlerindendir. Türkiye Psikiyatri Derneği, European College of Neurosychopharmacalogy üyesidir. Halen Türkiye Psikiyatri Derneği çatısı altında yer alan Genç Psikiyatrisitler Komitesi’nin kurucu üyeleri ve koordinatörleri arasındadır. Başlıca ilgi alanları arasında psikotik bozukluklar, duygudurum bozuklukları, konsültayson liyezon psikiyatrisi, geriatrik psikiyatri, psikofarmakoloji ve somatik sağaltımlar yer almaktadır.