Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi laboratuvarında birinci basamakta teşhise yönelik farklı kan, idrar ve dışkı tetkikleri yapılabilmektedir. Sağlık Merkezi hekimi hastalığın teşhisi için gerekli gördüğünde hastadan tetkik yaptırmasını isteyebilir ve hastaya bir laboratuvar istek belgesi düzenler. Hasta Sağlık Merkezi laboratuvarına bu tetkik kağıdı ile başvurur. Laboratuvar görevlisi gerekli numuneleri alır ve hasta aynı gün ya da en geç bir gün sonra tetkik sonuçlarını Sağlık Merkezi’nden alır.
Yapılan Tetkikler:

  • Hemogram (18 Parametre)
  • Tam İdrar Tahlili
  • SGOT-SGPT
  • Plano testi (gebelik testi)
  • Açlık Kan Şekeri – Tokluk Kan Şekeri
  • Üre – Kreatinin
  • Bilirubin
  • Amylase
  • K+