Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi çalışan sağlığı hizmetlerinin temel amacı akademik ve idari personelin işe bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi, çalışanların sağlık izleminin yapılandırılması, çalışanların sağlığının korunması, geliştirilmesi sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanmasıdır.

1) İşe Giriş Sürecinde Çalışan Sağlığı Hizmetleri,
2) Çalışanların Sağlığını İzleme Programları,
3) Sağlık Eğitimleri,

İşe Giriş Süreci
İşe giriş sürecinde çalışanların Sağlık Merkezi sorumlu işyeri hekimine başvurarak, sağlık formu doldurmaları ve kişisel sağlık dosyası açtırmaları gerekmektedir. İşyeri Hekimi tarafından işe yeni başlayan herkese İşe Giriş Muayenesinin yapılması zorunludur. İşyeri Hekimi bu muayene neticesinde gerekli gördüğü personelden bazı tetkik ve tahliller isteyebilir. Bunlar çalışanların mevcut sağlık sorunlarının tespiti, yaygınlığının ölçülmesi buna göre sağlık hizmetlerinin planlanması ve daha sonra yapılacak incelemelerle karşılaştırılması açısından bir bazal değer oluşturacağı için anlamlıdır.

Çalışanların Sağlığını İzleme Programları
Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi çalışanlarda meydana gelebilecek hastalıkların henüz yakınmalar ortaya çıkmadan erken bulgularının tespit edilmesi için aralıklı kontrol muayeneleri ve tarama testleri yapar. Burada esas olan kişinin yaşına, ailesel ya da çevresel risk faktörlerine ve ihtiyaçlarına uygun tetkiklerin yapılarak sonuçlarının hekim tarafından değerlendirilmesi ve kayıtların kişisel sağlık dosyasında saklanarak daha sonra yapılacak olanlarla karşılaştırılmasıdır.
Sağlık Merkezinin çalışanlara yönelik düzenlediği periyodik kontrol muayeneleri ve tarama programları yıl içinde çalışanlara duyurulmaktadır. Bu muayeneler kapsamında İşyeri hekiminiz tarafından yıllık periyodik muayeneniz yapılacak, gerekli durumlarda muayene bulgularınıza, yaşınıza, çevresel ya da ailesel risklerinize göre özel tetkikler istenerek yıllık kontrolünüz tamamlanacak, bulguların sizinle paylaşımı ile birlikte size gerekli önerilerde bulunulacaktır.

6331 sayılı iş güvenliği yasası gereği tüm çalışanların işe giriş, periyodik muayeneleri yapılmakta ve tüm çalışanlara belli periyodlarla eğitimler verilmektedir.

Sağlık Eğitimleri
Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi toplumun sağlık bilincinin yükseltilmesi için bilgilendirici el broşürleri hazırlamak, İnternet duyuruları yapmak, seminer ya da söyleşiler düzenlemek ve tanıtım masası çalışmaları yapmak yoluyla sağlık eğitimi etkinlikleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca İlk Yardım Personeli yetiştirmek üzere belirli dönemlerde yetişkin eğitim ilkelerine uygun olarak hazırlanmış “Etkileşimli Temel Yaşam Desteği” kursları düzenlenmektedir. Bu kurslar teorik ve mankenler üzerinde uygulamaların yapıldığı pratik bölümlerden oluşmaktadır.