Üniversitemizde 6331 sayılı iş güvenliği yasası gereği tüm çalışanların işe giriş, periyodik muayeneleri yapılmakta ve tüm çalışanlara belli periyodlarla eğitimler verilmektedir.

Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi çalışan sağlığı hizmetlerinin temel amacı akademik ve idari personelin işe bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi, çalışanların sağlık izleminin yapılandırılması, çalışanların sağlığının korunması, geliştirilmesi sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanmasıdır.

  1. İşe Giriş Sürecinde Çalışan Sağlığı Hizmetleri,
  2. Çalışanların Sağlığını İzleme Programları,
  3. Sağlık Eğitimleri,
  4. Poliklinik Muayeneleri

İşe Giriş Süreci

İşe giriş sürecinde çalışanların Sağlık Merkezi sorumlu işyeri hekimine başvurarak, bir kanuni zorunluluk olan “Ek-2 İşe Giriş Muayene ve Sağlık formu” nu doldurmaları ve kişisel sağlık dosyası açtırmaları gerekmektedir. İşyeri Hekimi tarafından işe yeni başlayan herkese İşe Giriş Muayenesinin yapılması zorunludur. İşyeri Hekimi bu muayene neticesinde personelden gerekli gördüğü bazı tetkik ve tahlilleri isteyebilir. Bunlar çalışanların mevcut sağlık sorunlarının tespiti, yaygınlığının ölçülmesi buna göre sağlık hizmetlerinin planlanması ve daha sonra yapılacak incelemelerle karşılaştırılması açısından bir referans değer oluşturacağı için önemlidir.

Çalışanların Sağlığını İzleme Programları

Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi çalışanlarda meydana gelebilecek hastalıkların henüz hastalık ortaya çıkmadan erken bulgularının tespit edilmesi için aralıklı kontrol muayeneleri ve tarama testleri yapar. Burada esas olan kişinin yaşına, ailesel ya da çevresel risk faktörlerine ve ihtiyaçlarına uygun tetkiklerin yapılarak sonuçlarının hekim tarafından değerlendirilmesi ve kayıtların kişisel sağlık dosyasında saklanarak daha sonra yapılacak olanlarla karşılaştırılmasıdır.

Sağlık Merkezinin çalışanlara yönelik düzenlediği periyodik kontrol muayeneleri ve tarama programları yıl içinde çalışanlara duyurulmaktadır. Bu muayeneler kapsamında İşyeri hekiminiz tarafından zamanı geldiğinde periyodik muayeneniz yapılacak, gerekli durumlarda risklerinize göre özel tetkikler istenerek kontrolünüz tamamlanacak, bulguların sizinle paylaşımı ile birlikte size gerekli önerilerde bulunulacaktır.

Sağlık Eğitimleri

Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi toplumun sağlık bilincinin yükseltilmesi için bilgilendirici el broşürleri , kurumsal mail listesi aracılığı ile duyurular, infografiler,   seminer ya da söyleşiler düzenlemek ve tanıtım masası çalışmaları yapmak yoluyla sağlık eğitimi etkinlikleri gerçekleştirmektedir.

Poliklinik Muayeneleri

Hafta içi mesai saatleri içinde çalışanlar için hem Rumelifeneri Kampüsünde hem de Batı Yurtları kampüsündeki sağlık merkezlerimizde işyeri hekimlerimiz tarafından muayene hizmeti düzenli olarak verilmektedir. Muayene sonucunda hem SGK hem de özel sağlık sigortası reçeteleri düzenlenebilmektedir. Ayrıca bazı laboratuvar tetkikleri ve gerekirse kısa süreli yatarak tedavi olanağı da sağlanmaktadır. Muayene haricinde düzenli ilaç kullanan çalışanlarımız reçetelerini yine sağlık  merkezinde yazdırabilmektedirler.